GTS協同組合

日本財団

Bắt buộcHọ và tên
Bắt buộcQuốc tịch
Bắt buộcGiới tính
Bắt buộcNgày tháng năm sinh
Bắt buộcĐịa chỉ email
Bắt buộcEmail dùng xác nhận
Bắt buộcHiện tại đang là thực
tập sinh tại Nhật bản ?
Chỉ những người trả lời "có" mới nên trả lời bên dưới.
Nếu bạn trả lời "Không", chỉ cần nhấn "Xác nhận".
Bất kìTên công ty tiếp nhận
Bất kìTên nghiệp đoàn tiếp nhận
Bất kìTên công ty phái cử
Bất kìNgày hết hạn thẻ cư trú
Bất kìẢnh mặt trước ,sau thẻ cư trú ×
Chọn tệp tin
Bất kìTình trạng cư trú hiện tại
Bất kìBằng tay nghề bậc
3 hoặc bằng chuyên môn

×
Chọn tệp tin
Bất kìBằng tiếng Nhật
Bất kìCopy file được tải lên ×
Chọn tệp tin
Bất kìGiấy chứng nhận kết
thúc từ công ty hoặc nghiệp đoàn
Bất kìCopy file được tải lên ×
Chọn tệp tin

PAGETOP